Teräsrakenteiden CE-merkintä - Innover
Teräsrakenteiden CE-merkintä2018-05-02T11:13:15+03:00

Teräsrakenteiden CE-merkintä

Teräsrakenteiden CE-merkintä hankitaan nopeimmillaan viikossa

Teräsrakenteiden CE-merkintä

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkitsemisen vaatimukset on esitetty harmonisoidussa tuotestandardissa EN 1090-1. Voit ostaa standardi EN 1090-1:

Standardissa EN 1090-1 esitetään kaikki toimenpiteet, joita teräsrakenteiden CE-merkitseminen vaatii. Standardissa EN 1090-1 viitataan myös muihin standardeihin, joiden vaatimukset tulee ottaa huomioon. Katso lista keskeisimmistä standardeista klikkaamalla tästä.

AVCP luokka

 • AVCP 2+ (kaikki tuotteen käyttökohteet)

Voimaantulo

 • 1.7.2014 CE-merkitseminen pakolliseksi

Tarvitsetko apua teräsrakenteiden CE-merkinnässä?

Voimme auttaa sinua lähes 200:n CE-projektin kokemuksella.

CE-merkinnän tehtävien jakautuminen

 • FPC-järjestelmän kehittäminen ja dokumentointi
 • Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa
  • Koostuu alkutestauksesta (ITT) ja laskennallisesta alkutestauksesta (ITC)
 • Tuotteiden tuotannonaikainen testaus
 • FPC-järjestelmän alkutarkastus
 • FPC-järjestelmän jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen

Suomessa toimii useita ilmoitettuja laitoksia – sekä Suomeen rekisteröitynä että muiden maiden hyväksynnän alla. Suosimme itse seuraavia toimijoita:
VTTDEKRAInspecta. Kaikki ilmoitetut laitokset löytyvät Euroopan komission virallisilta sivuilta.

Valmistajan tehtävät

FPC-järjestelmä

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkitsemiseksi vaadittu FPC-järjestelmä eroaa merkittävästi muista rakennustuotteiden vastaavista järjestelmistä. Suurimpana erona on, että valmistukselle on olemassa oma standardi, jota tulee noudattaa velvoittavilta osilta.

Käytännössä FPC-järjestelmän laajuus kattaakin perinteiselle konepajalle

 • harmonisoidun standardin EN 1090-1 luvun 6.3 ”Tehtaan sisäinen laadunvalvonta” ja
 • standardin EN 1090-2 omaa toimintaa koskettavat luvut (ei kuitenkaan asennustyömaalla tapahtuva toiminta) ja
  • standardin EN 1090-2 velvoittamat viitestandardit

Teräsrakenteiden CE-merkinnän vaatima FPC-järjestelmä koostuukin seuraavista kohdista

 • Henkilöstön hallinta
 • Tuotannossa käytetyt koneet ja testilaitteet
 • Rakenteellinen suunnittelu
 • Valmistuksessa käytettävät tuotteet (raaka-aineet ja lisäaineet)
 • Kokoonpanoeritelmä (valmistuskuvat)
 • Tuotearviointi (tuotannonaikainen testaus)
 • Ei-vaatimuksenmukaiset tuotteet (virheelliset tuotteet/poikkeamat)
 • Valmistus (standardin EN 1090-2 omaa toimintaa koskevat vaatimukset)

Huom! On tärkeää ymmärtää, että standardista EN 1090-2 ja sen viitestandardeista kuuluvat ainoastaan velvoittavat viittaukset. Toisin sanoen lause tarvitsee ottaa huomioon, jos siinä sanotaan, että jotain ”tulee” ottaa huomioon omassa toiminnassa. Käytännössä kaikilla muilla lauseilla (ohjeilla) voi heittää vaikka vesilintua.

Vaatimukset tuotannolle

Käytännössä kantavien teräsrakenteiden CE-merkinnän kannalta kaikkein keskeisimmät vaatimukset ovat

 • Hitsaajien pätevöinti standardin EN 9606-1 mukaisesti – ”luokat”
 • Hitsausohjeiden (WPS) hankkiminen, jotka perustuvat sopivaan hyväksymiseen (WPQR)
  • Kannatta hyödyntää standardihitsausohjeita mahdollisuuksien mukaan
 • Vastuullisen hitsauskoordinoijan nimeäminen – ei tarvitse olla virallista tutkintoa vaan voi olla pätevä hitsaaja
 • Sisään tulevien tuotteiden tarkastaminen ainestodistusten avulla
 • Hitsauksen silmämääräisen tarkastuksen toteuttaminen ja kirjaaminen sekä
 • Mittojen tarkastaminen ja kirjaaminen

ja nämä kattavat 65 % kaikista käytäntöön vaikuttavista vaatimuksista. Loput tehtävistä koostuvat käytännössä FPC-dokumentaation laadinnasta ja erilaisten laatutallenteiden täyttämisestä.

Alkutestaus ja tuotetyypin määrittäminen

Yksi hankalimmin ymmärrettävistä kantavien teräsrakenteiden CE-merkintään liittyvistä tehtävistä on alkutestaus (ITT) ja laskennallinen alkutestaus (ITC). Niitä ei ole hankala toteuttaa, vaan hankala ymmärtää pelkästään standardia lukemalla. Käytännössä ITT ja ITC:n avulla valmistaja itse arvioi täyttääkö oma FPC-järjestelmä CE-merkinnän vaatimukset ja voidaanko valmistettavalle tuotteelle ilmoittaa aiotut oleelliset ominaisuudet.

Eli, jos kantavan teräsrakenteen CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa aiotaan ilmoittaa oleellinen ominaisuus

hitsattavuus (voi olla esimerkiksi ”Hitsattavuus: Standardin EN 10025-2 mukainen teräs S355J2”)

ITT ja ITC:n aikana katsotaan voidaanko ominaisuus oikeasti ilmoittaa. Käytännössä tämä tapahtuu sillä tavoin, että

 • valmistetaan kantava teräsrakenne normaalisti FPC-järjestelmän mukaan
  • tehdään kaikki FPC-järjestelmän mukaiset arvioinnit ja tarkastukset
 • arvioidaan lopuksi, että onko meillä riittävästi todisteita hitsattavuuden ilmoittamiseen
  • arviointi tehdään standardin EN 1090-1 Taulukko 1:n perusteella, jossa on annettu arviointimenetelmä jokaiselle ominaisuudelle
  • tässä tapauksessa (hitsattavuus) meillä tulisi löytyä ainestodistukset kaikille valmistuksessa käytetyille tuotteille (rakenneteräkset, kiinnittimet ja lisäaineet)
 • dokumentoidaan arvioinnin suorittaminen
  • käytännössä alkutestauksesta ja laskennallisesta alkutestauksesta kannattaa tehdä dokumentti, jossa
   • kansilehdellä kootaan arvioinnit ja niiden tulos
   • seuraavilla sivuilla on arvioinnin perusteena olevat todisteet
Valmistuksen perusteella määräytyvät ominaisuudet Rakenteellisen suunnittelun perusteella määräytyvät ominaisuudet
 • Mittojen ja muodon toleranssit
 • Hitsattavuus
 • Murtumissitkeys
 • Iskunkestävyys
 • Palokäyttäytyminen
 • Säilyvyys
 • Kantavuus
 • Muodonmuutos käyttörajatilassa
 • Väsymislujuus
 • Palonkestävyys

 

Huom! CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa ilmoitettu ominaisuus ”Valmistus” ei ole oleellinen ominaisuus. Valmistuksen tiedot (ml. toteutusluokka) vaaditaan kuitenkin esitettäväksi standardin EN 1090-1 luvussa ZA.3.

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

CE-merkintä vaatii, että ilmoitettu laitos sertifioi FPC-järjestelmän. Sertifiointi tarkoittaa sitä, että ilmoitettu laitos tulee tuotantotiloihin varmistamaan, että FPC-järjestelmä täyttää kaikki harmonisoidun standardin EN 1090-1 asettamat vaatimukset. Alkuarvioinnissa käsiteltävät asiat on listattu EN 1090-1 Liite B:ssa.

Tämän lisäksi ilmoitettu laitos tulee tekemään tarkastuksia vaihtelevien väliajoin. Alussa tarkastuksia tehdään vuosittain, mutta toiminnan vakiintuessa ja FPC-järjestelmän toimiessa moitteettomasti tarkastustiheyttä harvennetaan aina kolmeen vuoteen saakka. Toisin sanoen, parhaimmillaan FPC-järjestelmä arvioidaan kerran kolmessa vuodessa ilmoitetun laitoksen toimessa.

Eli kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä vaatii sertifioidun FPC-järjestelmän, jonka toimivuus varmistetaan määräajoittain.

Keskeiset viitestandardit

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkitseminen vaatii muutaman keskeisen viitestandardin hankkimista, jotka liittyvät omaan toimintaan. Käytännössä viitestandardeissa annetaan vaatimuksia tuotannon järjestämiseen.

Keskeiset viitestandardit ja niiden ”pakollisuus” määräytyy seuraavan suuntaa-antavan taulukon mukaan:

Standardin viite Milloin kyseinen standardi tarvitaan?
EN 1090-2 Aina.
EN ISO 3834-3 Aina, kun valmistus tapahtuu hitsaamalla.
EN 14731 Aina, kun hitsauskoordinoija on nimetty yrityksen sisältä. Suositeltava, kun valmistus tapahtuu hitsaamalla.
EN 1011-1, -2 ja -3 Suositeltava, kun valmistus tapahtuu hitsaamalla. Ei kuitenkaan pakollinen, koska sisältö on suurimmalta osalta ”yleistä tietoa”.
EN 9606-1 Aina, kun valmistus tapahtuu hitsaamalla ja aiotaan itse pätevöidä hitsaajat.
EN ISO 15612 Aina, jos hyödynnetään ESAB:n valmiita WPQR:a omien standardihitsausohjeiden laadinnassa. Muiden valmistajien standardihitsausohjeiden kohdalla vapaaehtoinen.
Eurokoodit Aina, kun itse suoritetaan rakenteellista suunnittelua ja aiotaan ilmoittaa näitä ominaisuuksia CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa.
EN 12994 sarja Aina, kun tehdään märkämaalausta.