Palo-ovien CE-merkintä | Innover
Palo-ovien CE-merkintä2018-05-02T11:13:16+03:00

Palo-ovien CE-merkintä

Palo-ovien CE-merkitseminen on ollut mahdollista 1.11.2016 alkaen

Palo-ovien CE-merkintä

Palo-ovien CE-merkitseminen on ollut mahdollista 1.11.2016 alkaen, jolloin alkoi siirtymäaika CE-merkintöhin. Valmistajille on annettu kolme vuotta aikaa CE-merkitä omat palo-ovet harmonisoidun standardin EN 16034 mukaisesti. Käytännössä palo-oven CE-merkitseminen vaatii:

 • tuotteen testauksen ja
 • tuotannon laadunvalvonnan sertifioinnin

Palo-ovien CE merkinnässä vaadittava harmonisoitu tuotestandardi EN 16034 on saatavissa:

Harmonisoidun standardin virallinen versio on englanninkielinen EN 16034. Tämän lisäksi Suomessa ja kaikissa muissa jäsenvaltiossa julkaistaan ”paikallinen” versio samasta standardista. Paikalliset versiot standardeista tunnistaa standardin nimen eteen tulevasta maatunnuksesta. Esimerkiksi Suomessa paikallinen versio palo-ovien standardista on SFS-EN 16034, Virossa EVS EN 16034, Briteissä BS EN 16034, Saksassa DIN EN 16034 jne.

Kansalliset tyyppihyväksynnät

Suomessa on ollut aikaisemmin käytössä palo-ovien kohdalla kansallinen tyyppihyväksyntäkäytäntöTyyppihyväksyntäkäytäntö on käytössä ja mahdollista ainoastaan silloin, jos tietyllä tuotteella ei ole omaa harmonisoitua tuotestandardia.

Aikaisemmin tyyppihyväksynnässä käytettyjä standardeja, kuten standardeja EN 1634-1 ja EN 13501-2, käytetään myös CE merkinnässä mutta ne eivät valitettavasti yksin riitä CE merkintään.

Tarvitsetko apua palo-ovien CE-merkintään?

Me voimme auttaa sinua yli 100 CE-projektin kokemuksella.

AVCP luokka

 • AVCP 1 (kaikki tuotteen käyttökohteet)

Keskeisiä päivämääriä

 • 1.11.2016
  • Siirtymäaika alkaa, eli CE-merkitseminen mahdollista
  • Uudet tyyppihyväksynnät eivät enää mahdollisia
 • 1.11.2019
  • Palo-ovien CE-merkitseminen muuttuu pakolliseksi
  • Kaikki vanhat tyyppihyväksynnät lakkaavat olemasta voimassa

CE-merkinnän tehtävien jakautuminen

 • FPC-järjestelmän kehittäminen ja dokumentointi
 • Tuotteiden tuotannonaikainen testaus
 • Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa
 • FPC-järjestelmän alkutarkastus
 • FPC-järjestelmän jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen

Ilmoitetut laitokset on listattu Euroopan komission virallisille sivuille.

Valmistajan tehtävät

FPC-järjestelmä

FPC-järjestelmälle asetetut vaatimukset on esitetty harmonisoidun standardin EN 16034 luvuissa 6.3.1 – 6.3.3. Palo-ovien FPC-järjestelmän avulla varmistetaan, että palo-ovien:

 • valmistuksessa käytetyjen koneiden ja testilaitteiden toimivuus on varmistettu
 • valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja komponentit on tarkastettu
 • jäljitettävyys ja merkintä on hoidettu asiallisesti
 • valmistus tapahtuu hallituissa olosuhteissa
  • katsoa vinkkejä esimerkiksi ISO 9001:2008 luvusta 7.5.1
 • tuotetestaus suoritetaan standardinmukaisesti
 • valmistuksessa havaittuja vaatimustenvastaisia tuotteita hallitaan kontrolloidusti
 • valmistukseen liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan kontrolloidusti
 • käsitelly, varastointi ja pakkaus tapahtuu asiallisesti.

Valmistajan FPC-järjestelmässä tulee myös ottaa kantaa tuotekohtaisiin erityisvaatimuksiin, joita tarvitaan tuotteen ominaisuuksien varmistamiseksi. Käytännössä FPC-järjestelmän avulla varmistetaan, että palo-ovien mukana toimitettava suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä pitävät paikkansa.

Huom! On tärkeää ymmärtää, että standardista EN 16034 ja sen viitestandardeista kuuluvat ainoastaan velvoittavat viittaukset. Toisin sanoen lause tarvitsee ottaa huomioon, jos siinä sanotaan, että jotain ”tulee” ottaa huomioon omassa toiminnassa. Käytännössä kaikilla muilla lauseilla (ohjeilla) voi heittää vaikka vesilintua.

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

FPC-järjestelmään liittyvät tehtävät

CE-merkintä vaatii, että ilmoitettu laitos sertifioi FPC-järjestelmän. Sertifiointi tarkoittaa sitä, että ilmoitettu laitos tulee tuotantotiloihin varmistamaan, että FPC-järjestelmä täyttää kaikki harmonisoidun standardin EN 16034 vaatimukset. Tämän lisäksi ilmoitettu laitos tulee tekemään vuosittaisia tarkastuksia.

Eli palo-ovien CE-merkintä vaatii sertifioidun FPC-järjestelmän, jonka toimivuus varmistetaan vuosittain.

Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa

Standardin EN 16034 taulukossa ZA.1 on esitetty ominaisuudet, jotka voidaan ilmoittaa palo-oven CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Valmistajan tulee päättää näistä oleellisista ominaisuuksista kaikki ne, jotka ilmoitetaan palo-ovien CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoitukessa. Tämän jälkee ilmoitettu laitos määrittää valitut ominaisuudet

Aikaisempien suoritettujen testien hyödyntäminen

Seuraava teksti kuuluu kategoriaan ”suhtauduttava varauksella – saattaa muuttua”.

Tuotetestauksessa on joissain tapauksissa mahdollista hieman oikaista. Käytännössä tämä tapahtuu hyödyntämällä:

 • omia aikaisempia testituloksia (tyyppitestaus) ja/tai
 • raaka-aineiden ja komponenttien toimittajien suorittamia testejä.

Käytännössä näiden menetelmien mahdollisuus tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Yleisesti voidaan sanoa, että:

 • tuotetestaus on suoritettu standardin EN 16034 listaamien standardien mukaisesti
  • käytännössä EN 16034 ei ole päivännyt testistandardeja, jolloin aina noudatetaan viimeisintä virallisesti julkaistua standardia.
  • kannattaakin tarkistaa, että onko omissa tyyppitesteissä käytetty standardin sen viimeisin virallisesti julkaistu versio
 • tuotetestauksen on suorittanut ilmoitettu laitos (käytännössä joku isoista tuotetestauksen toimijoista kuten VTT tai TÜV)
 • testitulosten käyttöön saadaan kirjallinen lupa, jos ne on tavarantoimittajan tekemiä

Lisätietoja palo-ovien CE-merkinnöistä antaa

Palo-ovien valmistajien esittämiä kysymyksiä

Meidän palo-oville on voimassa tyyppihyväksynnät. Milloin näiden voimassaolo loppuu?

Palo-ovien tyyppihyväksynnän voimassaolo loppuu ensimmäisenä seuraavista päivistä: tyyppihyväksyntäpäätöksen voimassaolo umpeutuu (viisi vuotta sen myöntämisestä) tai CE-merkinnästä tulee pakollista.

Käytännössä uusia tyyppihyväksyntöjä ei enää myönnetä/kannata hakea, koska CE-merkinnät ovat 1.11.2016 alkaen mahdollisia.

Voimmeko käyttää VTT:a ilmoitettuna laitoksena?

Kyllä. Suomessa ilmoitettuna laitoksena toimii myös Inspecta.

Olemme aikaisemmin polttaneet meidän palo-oven VTT:n toimesta, niin tarvitseeko meidän tehdä tämä uudestaan?

Todennäköisesti ei.

Standardi EN 16034 (ja rakennustuoteasetus) antaa mahdollisuuden hyödyntää aikaisemmin suoritettuja testejä osana CE-merkintäprojektia. Näiden käyttö arvioidaan tapauskohtaisesti ja siinä otetaan huomioon mm.: onko käytetyt standardit samoja ja kuka testin on suorittanut.

Käytännössä aikaisemmin suoritettujen testien hyödyntämisessä kannattaa kysyä itseltään (tai asiantuntijalta): ”Onko testin tuloksella mahdollisuutta muuttua, jos testaus suoritettaisiin uudestaan”

Olen ollut siinä uskossa, että palo-oville olisi AVCP 2+ eikä AVCP 1?

Palo-ovien AVCP järjestelmäksi on määräytynyt AVCP 1 (Standardi EN 16034 Taulukko ZA.2)

Tuleeko meille virallinen tieto CE-merkintöjen pakosta?

Todennäköisesti ei, mutta eihän sitä koskaan tiedä.

Kuinka paljon palo-ovien CE-merkintäprojekti maksaa?

Hankala sanoa suoraan, koska ilmoitetun laitoksen suorittamille tehtäville ei ole olemassa vielä hintoja. Käytännössä kysymysmerkkinä ovat: FPC-järjestelmän sertifioinnin kustannus ja mahdolliset tuotetestaukset.

Meidän kanssamme palo-ovien Avaimet käteen -ohjelma, eli FPC-järjestelmän kehittäminen, dokumentointi, koulutukset jne. kustantavat yhteensä noin 6 700 euroa.