Kaivonkansien CE-merkinnät | Innover
Kaivonkansien CE-merkinnät2018-05-02T11:13:16+03:00

Kaivonkansien CE-merkintä

Kaivonkansien CE-merkitseminen ei ole vielä pakollista

Kaivonkansien CE-merkintä

Yksinkertaisuuden vuoksi käsittelen ainoastaan valuraudasta valmistettuja kaivonkansia ja standardin EN 124-2 mukaista CE-merkintää. Muissa harmonisoiduissa standardeissa olevat asiat ovat pääpiirteittäin samat, mutta yksityiskohdat voivat hieman elää. Kaikki havainnot on myös tehty sillä oletuksella, että standardin viimeisin versio julkaistaan virallisessa lehdessä ilman muutoksia.

Kaivonkansien CE-merkinnässä vaadittava harmonisoitu standardi vaihtuu materiaalin mukaan. Kaikille kaivonkansille yhtenäinen standardi EN 124-1 ei ole harmonisoitu standardi, mutta sen käyttöä vaaditaan CE-merkintäprojektissa. Harmonisoidut standardit EN 124-x ovat ostettavissa

Standardia ei ole kirjoitushetkellä saatavissa suomenkielisenä.

AVCP luokka

 • AVCP 2+ (kaikki tuotteen käyttökohteet)

Voimaantulo

 • xx.xx.201x Kaivonkansien CE-merkitseminen alkaa
 • x.xx.20xx Kaivonkansien CE-merkitseminen muuttuu pakolliseksi

Huom! Tällä hetkellä kaivonkansien harmonisoituja standardeja EN 124-x ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarvitsetko apua kaivonkansien CE-merkinnässä?

Voimme auttaa sinua lähes 200:n CE-projektin kokemuksella.

CE-merkinnän tehtävien jakautuminen

 • FPC-järjestelmän kehittäminen ja dokumentointi
 • Tuotteiden tuotannonaikainen testaus
 • FPC-järjestelmän alkutarkastus
 • Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa
 • FPC-järjestelmän jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen

Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtään ilmoitettua laitosta, joka voisi myöntää standardin EN 124-2 mukaisen ”CE-merkintäoikeuden”. Sitä mukaan kun ilmoitettuja laitoksia tulee, ne löytyvät Euroopan komission virallisilta sivuilta.

Valmistajan tehtävät

FPC-järjestelmä

Valurautaisten kaivonkansien FPC-järjestelmälle ja tuotannonaikaiselle testaukselle asetetut vaatimukset on esitetty harmonisoidun standardin EN 124-2 luvussa 7.3.1 – 7.3.3. Käytännössä FPC-järjestelmässä (ja tuotannonaikaisessa testauksessa) tulee varmistaa, että kaivonkansien:

 • valmistukseen osallistuvien henkilöiden vastuut ja valtuudet on määritetty
 • valmistuksessa käytetyjen koneiden ja testilaitteiden toimivuus on varmistettu
 • valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja komponentit on tarkastettu
 • jäljitettävyys ja merkintä on hoidettu asiallisesti
 • valmistus tapahtuu hallituissa olosuhteissa
  • katsoa vinkkejä esimerkiksi ISO 9001:2008 luvusta 7.5.1
 • valmistuksessa havaittuja vaatimustenvastaisia tuotteita hallitaan kontrolloidusti
 • valmistukseen liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan kontrolloidusti
 • käsitelly, varastointi ja pakkaus tapahtuu asiallisesti.

Harmonisoitu standardi EN 124-2 ottaa myös tarkasti kantaa tuotannonaikaiseen testaukseen aina valusta lopputarkastukseen. Käytännössä valmistajalle jää velvollisuus kehittää omat tuotetestauksen menettelyt jotka täyttävät taulukkojen 3 – 5 asettamat vaatimukset. Menetelmiä suunniteltaessa on tärkeä huomioida mm. seuraavia ongelmia:

 • kuinka alihankkijoita kontrolloidaan, joille on ulkoistettu em. taulukkojen alle kuuluvia tuotantovaiheita,
 • kuinka testit suoritetaan,
 • kuka saa suorittaa testejä,
 • kuinka varmistutaan testitulosten luotettavuudesta,
 • kuinka testit dokumentoidaan.

Lisäksi FPC-järjestelmässä tulee ottaa kantaa tuotekohtaisiin erityisvaatimuksiin, joita tarvitaan tuotteen ominaisuuksien varmistamiseksi. Käytännössä FPC-järjestelmän avulla varmistetaan, että valurautaisten kaivonkansien mukana toimitettava suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä pitävät paikkansa.

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

FPC-järjestelmä

CE-merkintä vaatii, että ilmoitettu laitos sertifioi FPC-järjestelmän. Sertifiointi tarkoittaa sitä, että ilmoitettu laitos tulee tuotantotiloihin varmistamaan, että FPC-järjestelmä täyttää kaikki harmonisoidun standardin EN 124-2 vaatimukset. Tämän lisäksi ilmoitettu laitos tulee tekemään vuosittaisia tarkastuksia tuotantolaitokseen, jotta varmistutaan FPC-järjestelmän jatkuvasta toimivuudesta.

Toisin sanoen valurautaisten kaivonkansien CE-merkintä vaatii sertifioidun FPC-järjestelmän, jonka toimivuus varmistetaan vuosittain.

Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa

Standardin EN 124-2 Taulukko ZA.1:ssa on esitetty kaikki oleelliset ominaisuudet, jotka voidaan ilmoittaa kaivonkansien CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Valmistajan tulee itse päättää näistä oleellisista ominaisuuksista kaikki ne, jotka ilmoitetaan kaivonkansien CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoitukessa.

Tämän jälkeen valittu ilmoitettu laitos määrittää, eli testaa valitut ominaisuudet.

Aikaisempien suoritettujen testien hyödyntäminen

Seuraava teksti kuuluu kategoriaan ”suhtauduttava varauksella – saattaa muuttua”.

Tuotetestauksessa on joissain tapauksissa mahdollista hieman oikaista. Käytännössä tämä tapahtuu hyödyntämällä:

 • omia aikaisempia testituloksia ja/tai
 • raaka-aineiden ja komponenttien toimittajien suorittamia testejä.

Käytännössä näiden menetelmien mahdollisuus tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Yleisesti voidaan sanoa, että:

 • tuotetestaus on suoritettu standardin EN 124-2 listaamien standardien mukaisesti
  • käytännössä EN 124-2 viittaa kaikissa testeissä standardiin EN 124-1:2015, joten aikaisempien testien hyödyntäminen voi olla kyseenalaista.
 • tuotetestauksen on suorittanut ilmoitettu laitos (käytännössä joku isoista tuotetestauksen toimijoista kuten VTT tai TÜV)
 • testitulosten käyttöön saadaan kirjallinen lupa

Lisätietoja kaivonkansien CE-merkinnöistä