CE-merkki: Näin CE-merkitset oman tuotteesi
CE-merkki2018-07-09T14:30:22+03:00

CE-merkki rakennustuotteelle

Mikä se on ja miten se hankitaan? Lue alapuolelta seitsemän ohjetta tuotteen CE-merkitsemiseen.

1. Mitä ovat rakennustuotteiden CE-merkinnät?

Tiivistelmä

 • Lähes jokaisessa EU-alueella myytävässä tuotteessa tulee olla CE-merkintä
 • CE-merkinnän vaatimukset tulevat lainsäädännöstä
 • Vaatimukset vaihtelevat tuotteiden välillä
 • CE-merkintä on yhdenmukainen tapa kuvailla tuotteen oleelliset ominaisuudet

CE-merkintä rakennustuotteessa

CE-merkintöjä on ollut erilaisissa tuotteissa jo useiden kymmenien vuosien ajan. Nykyään CE-merkintään törmää esimerkiksi kännykässä, verenpainemittarissa ja kumiankassa

Itse asiassa melkein kaikissa EU:n alueella myytävissä tuotteissa – riippumatta mitä ne ovat – löytyy sama CE-symboli. Viimeisimpänä lisäyksenä CE-merkinnät ovat laajentuneet rakennustuotteisiin.

CE-merkinnän vaatimukset vaihtelevat merkittävästi

Vaikka tuotteisiin kiinnitetään samanlainen CE-merkintä – merkinnän vaatimukset ja valmistajalta vaaditut toimenpiteet vaihtelevat hurjasti eri tuotteiden välillä. Kumiankan CE-merkinnän ohjeet ja vaatimukset löytyvät leludirektiivistä ja ne on hyvin erilaiset kuin esimerkiksi pakettiauton CE-merkinnän ohjeet ja vaatimukset, jotka on puolestaan annettu konedirektiivissä.

Itse asiassa meillä on yli 20 erilaista EU direktiiviä ja asetusta jotka kaikki kertovat hieman erilaisen tarinan siitä, että miten kyseisen lain alle kuuluvat tuotteet pitää CE-merkintä. Meillä ei ole tässä mitään mahdollisuuksia käsitellä kaikkien lainsäädäntöjen vaatimuksia – tässä vaiheessa riittää, että tiedostat:

 • Lähes kaikissa EU:ssa myytävissä tuotteissa on CE-merkintä
 • Tuotteen CE-merkinnän vaatimukset on annettu tuoteryhmäkohtaisessa lainsäädännössä
 • Vaatimukset vaihtelevat erittäin paljon tuoteryhmien ja lainsäädännön välillä
 • Ja itse asiassa myös se vaihtelee, että mitä CE-merkintä tarkoitetaan

Myöhemmin tällä sivulla me tarkoitetaan CE-merkinnällä rakennustuotteen CE-merkintää – joten unohdetaan kaikki muut tuotteet ja keskitytään vain yhteen asiaan.

CE-merkin vaatimukset Rakennustuoteasetuksessa

Rakennustuotteiden CE-merkinnän ohjeet ja vaatimukset on annettu Rakennustuoteasetuksessa. Tiivistetysti rakennustuotteiden CE-merkintä ei ole mitään muuta kuin:

 • yhdenmukainen tapa ilmoittaa tuotteen
 • oleelliset ominaisuudet.

CE-merkintä on siis ainoastaan yhdenmukainen tapa kuvailla rakennustuotetta ja sen ominaisuuksia. Yksi CE-merkinnän tärkeimmistä tehtävistä onkin mahdollistaa eri maissa valmistettujen tuotteiden keskinäinen vertailu.

CE-merkinnällä ei ole itse asiassa mitään tekemistä korkean laadun kanssa – me voidaan CE-merkitä lähes millainen tuote tahansa. Meitä ei oikeastaan mikään estäisi CE-merkitsemästä palaa aaltopahvia liikennemerkkinä.

2. Mitkä rakennustuotteet tulee CE-merkitä?

Tiivistelmä

 • Kaikkia rakennustuotteita ei ole pakko CE-merkitä
 • Tuote tulee CE-merkitä, jos sille on laadittu harmonisoitu standardi
 • Harmonisoidut standardit löydät henHelpdeskistä

Rakennustuotteiden harmonisoidut standardit

Ensimmäisenä on hyvä ymmärtää, että kaikkia rakennustuotteita ei tarvitse CE-merkitä. Itse asiassa CE-merkinnän yksi tärkeimmistä nyrkkisäännöistä on, että jos rakennustuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi niin se tulee CE-merkitä. Jos harmonisoitua standardia puolestaan ei ole olemassa, niin tuotetta ei tarvitse CE-merkitä.

Yksinkertaista.

Käytännössä harmonisoidut tuotestandardit ovat tuotekohtaisia standardeja, jotka kertovat kyseisen rakennustuotteen CE-merkinnän vaatimukset ja ohjeet. Ilman harmonisoitua tuotestandardia tuotteen CE-merkitseminen on erittäin hankalaa ja siitä on tehty vapaaehtoista. Yksittäiselle rakennustuotteelle harmonisoitujen tuotestandardien olemassaolo on helppo selvittää henhelpdesk.fi sivun avulla.

Näin löydät oman harmonisoidun standardin

 1. Mennään nettiselaimella sellaiselle sivulle kuin henhelpdesk.fi. Tämä on viranomaisten ja etujärjestöjen ylläpitämä sivu, joten täällä oleva tieto on yleisesti ajan tasalla.
 2. Kokeillaan löytää tuotteeseen sopiva standardi sivun hakukoneella. Tässä ei kannata olla liian tarkka, koska tämä haku on hieman kivikaudelta ja voisi rehellisyyden nimissä toimia paremminkin
 3. Katsotaan tulokset läpi otsikkotasolla. Tarkoituksena löytää nyt sellaiset vaihtoehdot jotka voisivat sopia meidän tuotteeseen otsikon perusteella. Ei kannata yrittää olla liian tarkka – valitaan kaikki sellaiset, jotka voisivat sopia meille
 4. Katsotaan valittujen standardien soveltamisala ja käyttökohteet ja mietitään “kuvaako tämä meidän tuotetta”. Aina henhelpdeskissä ei ole tietoja soveltamisalasta, joten tällöin joudutaan menemään sfs:n kotisivuille katsomaan standardin soveltamisala.
 5. Jos meidän tuote ei kuulu tämän standardin soveltamisalaan ja käyttökohteeseen, niin me ei saada käyttää tätä standardia
 6. Jos meidän tuote puolestaan kuuluu standardin soveltamisalaan, niin se tarkoittaa, että
  1. Meidän tuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi ja
  2. Meidän tulee CE-merkitä oma tuote sen ohjeiden mukaisesti

Tämä tapa ei kuitenkaan ole täysin vedenpitävä, koska me ollaan voitu vahingossa hypätä oikean standardin yli tai me voidaan tulkita standardin soveltamisalaa tai käyttökohdetta väärin.

Tästä syystä suosittelen, että jos et löydä heti harmonisoitua standardia, niin teet vähän teollisuusvakoilua. Käytännössä katsotaan ovatko muut CE-merkinneet vastaavia tuotteita ja katsotaan miten he ovat tehneet sen:

 1. Meennään nyt Googleen ja kirjoitetaan suomeksi ”tuotteen nimi + suoritustasoilmoitus” tai englanniksi ”tuotteen nimi + declaration of performance”. Hakutulosten joukosta sitten kokeillaan löytää sellainen tiedosto kuin suoritustasoilmoitus tai englanniksi declaration of performance.
 2. Jos ei löydetä yhtään suoritustasoilmoitusta ja henhelpdeskistä ei haulla löydy standardia, niin voidaan olla käytännössä 99,99 % varmoja, että tuotetta ei ole vielä pakko CE-merkitä.
 3. Jos me taas löydetään suoritustasoilmoitus, niin
  1. katsotaan siitä mitä standardia he on käyttänyt CE-projektissa
  2. tehdään tällä standardin koodilla haku henhelpdeksiin
  3. katsotaan löydetäänkö meidän tuotteisiin sopiva standardi ja
  4. jatketaan sitten siitä

ETA-menettely ja CE-merkintä

Kaikille tuotteille ei kuitenkaan ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. Tämän tekstin kirjoitushetkellä, eli kesällä 2016 esimerkkejä tuotteista joita ei ole pakko CE-merkitä ovat

 • Parvekelasitukset ja
 • Sisäovet

Itse asiassa meillä on monia tuotteita, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia ja niitä ei ole pakko CE-merkitä.

Tällaiset tuotteet voidaan kuitenkin halutessa CE-merkitä niin sanotulla vapaaehtoisella ETA-menettelyllä, mutta se on kallis, hidas ja hankala tapa CE-merkitä tuote. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että ETA-menettelyn kautta tuotteen CE-projekti pitenee noin vuodella ja hintaa tulee tavallisen projektin päälle viisinumeroinen summa.

ETA-menettely tuleekin kysymykseen lähinnä suurille yrityksille – ei niinkään mikro- ja pk-yrityksille.

Mikroyritysten helpotukset CE-merkin kiinnittämiseen

Luonnollisesti meillä on olemassa CE-merkinnöissä pari poikkeusta tähän yksinkertaiseen sääntöön CE-merkinnän pakosta:

Ensimmäinen poikkeus on, että meidän ei tarvitse CE-merkitä tuotetta jos se valmistetaan ei-sarjavalmisteisella tuotantoprosessilla yksilöllisesti tai räätälöitynä tiettyyn rakennuskohteeseen ja valmistaja asentaa sen itse paikoilleen.

Ongelma tässä kuitenkin on, että EU ei ole vielä määritellyt mitä sarjavalmisteinen tuotantoprosessi tarkoittaa. Joissain tapauksissa olemme kuulleet, että viittä tuotetta pidetään sarjavalmisteisen tuotteen rajana.

Toinen ongelma tässä poikkeuksessa on, että valmistajan tulee silti osoittaa jollain menetelmällä, että tuote soveltuu aiottuun käyttöön. Se, että millaiset selvitykset riittävät riippuu esimerkiksi alueen rakennusvalvonnasta. Joskus voidaan päästä helpolla, mutta joskus päädytään loputtomaan selvitysten suohon.

Toinen poikkeus on, että rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla. Käytännössä tässä tapauksessa tavarantoimittajat lähettävät tarvikkeet suoraan kohteeseen, jossa yritys valmistaa, kasaa ja asentaa tuotteen paikoilleen.

Kolmas poikkeus on, että rakennustuote valmistetaan perinteiseen tapaan suojeltuun rakennuskohteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa museokohteita ja niihin tehtäviä rakennusosia.

Poikkeukset ovat kuitenkin poikkeuksia, ja niitä on reilusti alle prosentti kaikista. Eli, jos

 • tuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi niin se tulee CE-merkitä
 • Jos tuotteelle ei ole tehty harmonisoitua tuotestandardia, niin sitä ei tarvitse CE-merkitä

3. Kuka saa CE-merkitä rakennustuotteen?

Tiivistelmä

 • Valmistaja on vastuussa tuotteen CE-merkinnästä
 • CE-merkintää ei anota viranomaiselta
 • Joissain tapauksissa CE-merkintä vaatii kolmannen osapuolen osallistumisen
 • Kolmas osapuoli ei kuitenkaan ”myönnä lupaa” tuotteen CE-merkitsemiseen

CE-merkintä on valmistajan velvollisuus ja hänen vastuulla

CE-merkintä on siitä hieman omituinen menettely, että CE-merkintää ei haeta tai anota mistään. Vaikka monesti CE-merkintäprojektiin tarvitaan ulkopuolisia toimijoita kuten esimerkiksi VTT tekemään tuotetestausta tai Dekra antamaan sertifiointi laadunvalvonnalle, niin myös tällaisissa tilanteissa tuotteen CE-merkitsee valmistaja.

Käytännössä CE-merkintä on ainoastaan valmistajan tai hänen edustajan antama virallinen vakuutus siitä, että tuote on sellainen kuin CE-merkinnässä sanotaan ja valmistaja täyttää kaikki harmonisoidun tuotestandardin asettamat vaatimukset tuotetestauksen ja laadunvalvonnan osalta.

CE-merkinnässä on mahdollista viitata erilaisiin ulkopuolisten toimijoiden tekemiin testeihin tai sertifiointeihin, mutta silti CE-merkintä on yksin omaan valmistajan vastuulla.

Jos me ollaan täysin tarkkoja, niin ilmoitetut laitokset kuten VTT, Dekra ja niin edelleen eivät itse asiassa saa edes osallistua CE-merkinnän laatimiseen tai tarkistaa sen sisältöä – se ei ole heidän tehtävänsä. Suomessa CE-merkinnän sisältöä valvoo ainoastaan Tukes.

CE-merkintä ei ole tuotehyväksyntä

Näistä CE merkinnän erityispiirteistä johtuen esimerkiksi seuraavat ilmaisut eivät liity CE merkinnän käyttöön millään tavalla:

 • CE hyväksytty
 • CE sertifioitu
 • Tuotteelle on myönnetty CE merkintä.

Mikäli tuotteen jakelija tai maahantuoja ETA-alueella on eri kuin tuotteen valmistaja on jakelijan tai maahantuojan vastuu varmistua siitä, että tuote on niin sanotusti CE merkitty oikein perustein. Eli CE merkinnällä valmistaja, jakelija tai maahantuoja ainoastaan vakuuttaa, että tuote on sitä koskevien standardien mukainen. Tuotteet voidaan vain ja ainoastaan CE-merkitä.

4. Mitä hyötyä CE-merkinnästä on?

Tiivistelmä

 • CE-merkintä on käytössä jokaisessa ETA-maassa
 • Suomessa CE-merkitty tuote kelpaa sellaisenaan myös muissa maissa
 • Erillisiä selvityksiä ja sertifiointeja voidaan vaatia

Sama menettely käytössä kaikissa ETA-maissa

CE-merkinnän isoin hyöty on siinä, että sama menettely on käytössä kaikissa ETA maissa. Eli jos me olemme CE-merkinneet tuotteen Suomessa, niin me voimme käyttää samaa merkintää myös kaikissa muissa maissa. Käytännössä meidän ei tarvitse enää hankkia kansallisia hyväksyntöjä ennen kuin saamme tuoda tuotteen markkinoille.

Meille riittää, että käännämme pelkästään CE-merkinnän viralliset asiakirjat, eli suoritustasoilmoituksen ja CE-merkinnän kohdemaan viralliselle kielelle. Itse asiassa rakennustuoteasetus on hyvin yksiselitteinen sen osalta, että valtiot eivät saa kieltää CE-merkittyjen tuotteiden myymistä omalla alueellaan.

CE-merkintä ei ole automaattisesti pääsylippu ulkomaille

Rehellisyyden nimissä pitää kuitenkin sanoa, että CE-merkintä ei suoraan avaa markkinoita ulkomaille. Tämä johtuu siitä, että CE-merkintä ei ole laadun tae vaan ainoastaan yhdenmukainen tapa kuvailla rakennustuotetta.

Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi Suomen markkinat.

Suomessa Tukesilla ei ole oikeastaan oikeutta kieltää oikein CE-merkittyjen tuotteiden myyntiä tai markkinointia. Kuitenkaan mikään ei kiellä jälleenmyyjiä, asiakkaita tai rakennusvalvontaa vaatimasta ylimääräisiä sertifikaatteja tai testejä, joita tarvitaan osoittamaan rakennustuotteen soveltuvuus Suomen kylmiin olosuhteisiin.

Monissa euroopan maissa on käytössä suomen rakentamismääräyksiin verrattavissa olevia kokoelmia, ja CE-merkinnän olemassa olo ei riitä osoittamaan tuotteen kyvykkyyttä näiden kansallisten määräysten täyttymiseen.

CE-merkintä lopulta kuitenkin vain yhdenmukaistaa osan tuotteen ominaisuuksista – ei missään tapauksessa kaikkia. Joten ei kannata yllättyä vaikka CE-merkittyä tuotetta saisi täysin laillisesti myydä ympäri ETA aluetta, mutta silti todellisuudessa tarvitaan kansallisia lisätestejä tai selvityksiä.

Käytännössä rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee edelleen varmistaa rakennustuotteiden soveltuvuus niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Joissain tapauksissa CE-merkinnässä esitetyt tiedot voivat riittää tähän, mutta poikkeuksiakin on ja niihin kannattaa varautua.

5. Mitä jos emme CE-merkitse tuotteitamme?

Tiivistelmä

 • TUKES valvoo CE-merkin käyttöä Suomessa
 • Rakennustuotetta ei saa myydä ilman CE-merkintää
 • TUKES voi määrätä tuotteen myyntikieltoon, poistaa sen markkinoilta tai vaatia tuotteiden takaisinvetoa
 • CE-merkkiä ei pidä missään tapauksessa kiinnittää tuotteeseen ilman oikeita perusteita

TUKES valvoo CE-merkinnän oikeaa käyttöä

Laki määrää, että tuote täytyy CE merkitä, jos sille on laadittu ja julkaistu harmonisoitu tuotestandardi. Kaikki tuotteet joista puuttuu CE merkintä, ilmoitetaan markkinavalvontaviranomaiselle eli TUKES:lle.

Ilmoituksen jälkeen markkinavalvontaviranomainen arvioi tuotteen ja määrää vaatimustenvastaisen tuotteen valmistajalle korjaustoimenpiteitä, jotka valmistajan tulee suorittaa tietyssä määräajassa.

Jos valmistaja ei jostain syystä suorita korjaavia toimenpiteitä määräajassa, viranomaiset voivat asettaa tuotteen joko toimitus- tai myyntikieltoon,

 • poistaa tuotteen kokonaan markkinoilta tai
 • vaatia pahimmassa tapauksessa jo toimitettujen tuotteiden takaisinvetoa valmistajan omalla kustannuksella.

Lisäksi tieto kaikista määrätyistä valvontatoimenpiteistä julkaistaan Tukesin Markkinointirekisterissä.

CE merkintää ei kuitenkaan missään nimessä tule kiinnittää tuotteeseen väärin perustein. Jos CE merkintä kiinnitetään tuotteeseen tahallisesti väärin perustein, on kyseessä CE merkintärikkomus, josta valmistajalle voidaan tuomita sakkoja.

6. Mitä rakennustuotteen CE-merkitseminen vaatii?

Tiivistelmä

 • CE-merkintä tarkoittaa, että harmonisoidun tuotestandardin vaatimukset täytetään
 • Tuotteelle tulee tehdä alkutestaus (ITT) ja laatia FPC-järjestelmä
 • Alkutestaus tehdään vain kerran
 • FPC-järjestelmä varmistaa, että ITT:n tulokset ”säilyvät”

CE-merkintä vaatii alkutestauksen ja FPC-järjestelmän

Rakennustuotteen CE-merkintäprojekti koostuu käytännössä kahdesta rinnakkaisesta tehtävästä:

 • Tuotteen ominaisuuksien selvittämisessä niin sanotussa alkutestauksessa ja
 • Laadunvalvontajärjestelmän rakentamiesta sekä dokumentoinnissa

Tämän lisäksi joidenkin tuotteiden kohdalla meidän pitää hankkia laadunvalvontajärjestelmälle sertifiointi, mutta tämä on teknisesti vain pieni joskin hieman hintava lisäys projektiin.

Vaikka nämä tehtävät voivat vaikuuttaa tässä vaiheessa vielä hankalilta tai vierailta, niin niitä ei kannata missään tapauksessa pelätä. Kunhan vain ymmärrät mitä termit tarkoittavat, niin CE-projektista tulee huomattavasti yksinkertaisempi.

Alkutestaus eli ITT (Initial type testing)

CE-merkintäprojektin ensimmäinen vaihe on alkutestaus, jonka aikana tuotteen oleelliset ominaisuudet selvitetään. Nämä ominaisuudet on siis niitä, jotka ilmoitetaan CE-merkinnässä.

Tuotteen testaus voi olla ihan oikea fyysinen testi, jonka aikana tuotetta pahoinpidellään niin kauan, että tarvittavat ominaisuudet saadaan selville.

Esimerkki: Turvalasin hajoaminen

Testissä turvalasi lyödään rikki vasaralla ja sitten arvioidaan miten ikkuna hajosi ja hajonnut ikkuna luokitellaan standardissa olevan taulukon mukaisesti.

Joskus me voidaan hyödyntää yleisesti tiedossa olevia tuloksia. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on teräsrakenteiden palokäyttäytyminen – me voidaan sanoa ilman testejä, että teräs ei osallistu paloon, jolloin sen palokäyttäytyminen on suoraan A1.

Kolmantena vaihtoehtona on hyödyntää suoraan esimerkiksi tavarantoimittajan suorittamia testejä. Tällöin tavarantoimittaja on suorittanut standardin mukaiset testit ja antaa meille luvan tulosten käyttämiseen.

Esimerkki: Liikennemerkkien heijastavuus

Liikennemerkkien tapauksessa isot valmistajat kuten 3M ovat selvittäneet valmistamiensa kalvojen heijastavuudet ja tulokset annetaan liikennemerkkivalmistajien käyttöön.

Suoritustavasta huolimatta alkutestaus suoritetaan vain yhden kerran, eli ennen kuin tuote saatetaan markkinoille.

Tästä kuitenkin seuraa yksi ongelma.

Alkutestaus on voitu suorittaa vaikka viisi vuotta sitten, niin miten me voidaan olla edelleen varmoja että tänään valmistettavat tuotteet ovat ominasuuksiltaan vastaavia kuin alkutestattu tuote?

CE-merkintä on lopulta kuitenkin virallinen asiakirja, jossa valmistajan edustaja – yleensä toimitusjohtaja – vakuuttaa allekirjoituksellaan, että tuote saavuttaa ilmoitetut ominaisuudet. Ratkaisuna tähän tulee dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä.

FPC-järjestelmä eli dokumentoitu laaduvalvontajärjestelmä tai toiminnan kuvaus

Laadunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja dokumentoida tuotanto riittävällä tarkkuudella, jotta me voidaan varmistua tuotteiden tasaisesta laadusta nyt ja tulevaisuudessa.

Laadunvalvontajärjestelmä, jota CE-merkintöjen maailmassa kutsutaan FPC-järjestelmäksi tavoitteena on siis varmistaa CE-merkinnän oikeellisuus tänään, huomenna ja vielä kymmenen vuoden päästä.

Vaikka me pyritään yleisesti välttämään ammattitermejä, niin me käytetään laatujärjestelmästä termiä FPC-järjestelmä. Käytännössä FPC-järjestelmä on niin yleisesti käytössä oleva termi, että se kannattaa opetella heti alusta alkaen.

FPC-järjestelmän vaatimukset on annettu myös samassa tuotestandardissa kuin alkutestaus.

Miten kaikki tulee yhteen CE-merkinnässä

Alkutestauksessa me selvitämme tuotteen oleelliset ominaisuudet ennen tuotteen CE-merkitsemistä. Ominaisuudet jotka voidaan selvittää on annettu tuotteen omassa standardissa ja siellä on myös annettu ohjeet testaukseen.

FPC-järjestelmällä varmistetaan CE-merkinnän oikeellisuus tänään ja tulevaisuudessa, koska alkutestaus suoritetaan vain kerran.

7. Kuinka paljon rakennustuotteen CE-merkintä maksaa?

Tiivistelmä

 • CE-merkinnän kustannukset ja AVCP-luokka kulkevat käsi kädessä
 • Mitä pienempi AVCP-luokka sitä kalliimpi CE-merkintä
 • Omat valinnat vaikuttavat kustannuksiin
 • Projektin kesto riippuu AVCP-luokasta

Miten CE-projektin kustannukset muodostuvat?

CE projektille ei ole olemassa yhtä tiettyä hintaa ja esimerkin vuoksi sanottakoot että koko projekti voi maksaa käytännössä mitä tahansa aina muutamasta sadasta eurosta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Kustannuksia aiheutuu muun muassa

 • tuotteiden testauksesta,
 • asiakirjojen laatimisesta ja
 • FPC-järjestelmän jatkuvasta valvonnasta.

Valmistaja voi myös omien valintojensa kautta vaikuttaa CE projektin kustannuksiin. Voidaksemme arvioida CE projektin kustannuksia tarkemmin – on meidän ensiksi ymmärrettävä sellaiset termit kuin suoritustason pysyvyyden varmentaminen ja arviointimenettely eli AVCP -luokka.

Suoritustason pysyvyyden varmentaminen ja arviointemenettely

Rakennustuotteet on jaoteltu viiteen erilliseen AVCP luokkaan, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa. Jokaisella AVCP-luokalla on omat vaatimukset sen osalta, että millaisia tehtäviä CE-merkinnän kiinnittäminen vaatii ja kuka saa suorittaa niitä.

AVCP1+ AVCP1 AVCP2+ AVCP3 AVCP4
Tuotteen alkutestaus i i v i v
Tehtaalla tapahtuva lisätestaus v v v
Tuotteiden pistokoetestaus i
Tuotannon sisäinen laadunvalvonta v v v v v
Laadunvalvonnan alkutarkastus i i i
Laadunvalvonnan jatkuva valvonta i i i
Kustannus >25 000 € + 2000 €/v 15 000 € + 2000 €/v 10 000 €
5 000 €

* i = ilmoitettu laitos ja v = valmistaja

Ja koska AVCP luokka määrää sen mitä tehtäviä CE merkintään liittyy on AVCP luokka tiiviissä yhteydessä CE merkinnän kokonaiskustannuksiin. Olemme arvioineet taulukkoon myös erittäin karkeat ja suuntaa antavat kustannukset CE-merkin hankkimiselle. Valmistaja voi kuitenkin vaikuttaa näihin kustannuksiin omilla valinnoillaan merkittävästi suuntaan tai toiseen.

Sivuhuomautuksena pitää sanoa, että AVCP 1+ on kaikkein harvinaisin eikä siihen juurikaan törmää.

Mistä kustannukset tulevat ja mistä isot erot johtuvat?

Verrataan esimerkin vuoksi suihkuseinien ja liikennemerkkien CE merkintäprosesseja.

Suihkuseinät kuuluvat luokkaan AVCP 4.  Kuten taulukosta näemme –  CE merkinnän vaatimukset ovat tuotteen alkutestaus ja tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja molempien tehtävien vastuuhenkilöksi on VALMISTAJA.

CE merkin kiinnittämistä varten ei siis tarvita ulkopuolista tahoa. Tällaisissa tapauksissa CE merkinnän suurin ja käytännössä ainoa kustannus on ainoastaan oma aika, joka menee tuotteiden testaukseen, laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen ja dokumentointiin.

Liikennemerkit kuuluvat puolestaan luokkaan AVCP 1.

Kuten taulukosta näemme –  AVCP 1 luokkaan kuuluville liikennemerkeille on asetettu huomattavasti enemmän vaatimuksia kuin suihkuseinille. Tämän lisäksi valmistaja ei pysty suorittamaan kaikkia vaatimuksia omatoimisesti vaan osa toimenpiteistä tulee tilata ulkopuoliselta taholta.

Nämä ulkopuolisilta tahoilta tilattavat palvelut ovat usein sellaisia, jotka tekevät CE merkinnän hankkimisesta kallista.

Kuinka paljon ulkopuolelta tilattavat palvelut maksavat?

Tuotetestauksen kustannukset riippuvat tuotteiden määrästä, testattavista ominaisuuksista, testattavien ominaisuuksien määrästä ja valitusta testilaitoksesta.

Useasti jo vain yhden ominaisuuden testaus voi maksaa tuhansia euroja ja mikäli testattavia ominaisuuksia on monta – voi tuotetestauksen kokonaiskustannukset nousta helposti jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Tuotetestaus onkin useissa CE merkintäprojekteissa se kaikista kallein työvaihe.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että jokaista CE merkinnässä esitettyä ominaisuutta ei ole pakko testata. Testattavia ominaisuuksia määritettäessä onkin tärkeä miettiä oman toiminnan ja omien asiakkaiden kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja testata ainoastaan ne. Lisäksi joissain tapauksissa vanhoja testituloksia voidaan käyttää hyväksi.

Liikennemerkkien kohdalla toinen ulkopuoliselta taholta tilattava työvaihe on laadunvalvonnan alkutarkastus. Laadunvalvonnan alkutarkastus maksaa maksaa pienilläkin yrityksillä useita tuhansia euroa. Mitä suurempi yritys ja mitä enemmän tuotantovaiheita yrityksen toimintaan sisältyy – sen kalliimpaa alkutarkastus on.

Liikennemerkkien kohdalla CE merkintäprosessiin sisältyy myös tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta. Tämä tehtävä on myös ilmoitetun laitoksen vastuulla. Laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa suoritetaan joko vuosittain tai muutaman vuoden välein ja niiden vuosittainen veloitus on tyypillisesti muutamia tuhansia euroa.

CE merkinnän kustannukset riippuvat siis huomattavasti CE merkittävästä tuotteesta, tuotteen käyttökohteesta ja testattavien ominaisuuksien määrästä. Tuotteen suunniteltu käyttökohde määrää tuotteen AVCP luokan ja AVCP luokka puolestaan määrittää sen mitä arviointi- ja varmentamismenettelyjä CE merkinnän eteen on tehtävä ja kuka tehtävät saa suorittaa.

Heräsikö kysymyksiä?

Kysy apua ilmaiseksi!

Kerro mitä tuotteita yrityksenne valmistaa ja me kerromme ilmaiseksi miten tuote CE-merkitään. Voit myös tulla käymään toimistollamme Tampereella, laittaa viestiä oheisella lomakkeella tai kirjoittaa meille Chatissa.

Toimiston osoite: Tammelan puistokatu 22, 33100 Tampere
Puhelin: +358 50 52 191 52
Email: [email protected]

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Viesti