CE-merkintä - Savunhallintakanava | Innover
CE-merkintä – Savunhallintakanava2018-05-02T11:13:15+03:00

Savunhallintakanavien CE-merkintä

Savunhallintakanavien testaus ja sertifiointi on tilattava ulkomailta

Savunhallintakanavien CE-merkintä EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmien CE-merkinnässä vaadittava harmonisoitu standardi riippuu valmistettavasta tuotteesta. Käsittelen tässä artikkelissa ainoastaan savunhallintakanavia, jotka tulee CE-merkitä harmonisoidun tuotestandardin EN 12101-7 mukaisesti. Voit käydä ostamassa kyseisen standardin

Huom! Muiden savunhallintajärjestelmien, kuten puhaltimien, tehonlähteiden, savusulkujen yms. CE-merkitseminessä ei noudeteta tätä EN 12101-7 standardia. Kyseisille tuotteille on olemassa omat CE-merkintästandardit.

AVCP luokka

 • AVCP 1 (kaikki tuotteen käyttökohteet)

Voimaantulo

 • 01.02.2012 Savunhallintakanavien CE-merkitseminen alkoi
 • 01.02.2013 Savunhallintakanavien CE-merkitseminen muuttui pakolliseksi

Tarvitsetko apua savunhallintakanavien CE-merkinnässä?

Voimme auttaa sinua lähes 200:n CE-projektin kokemuksella.

CE-merkinnän tehtävien jakautuminen

 • FPC-järjestelmän kehittäminen ja dokumentointi
 • Tuotteiden tuotannonaikainen testaus
 • FPC-järjestelmän alkutarkastus
 • Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa
 • FPC-järjestelmän jatkuva valvonta, arviointi ja hyväksyminen

Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtään ilmoitettua laitosta, joka voisi myöntää standardin EN 12101-7 mukaisen ”CE-merkintäoikeuden”. Jos/kun  ilmoitettuja laitoksia tulee, löytyvät ne Euroopan komission virallisilta sivuilta.

Valmistajan tehtävät

FPC-järjestelmä

Savunhallintakanavien FPC-järjestelmälle ja tuotannonaikaiselle testaukselle asetetut vaatimukset on esitetty harmonisoidun standardin EN 12101-7 luvussa 7. Käytännössä FPC-järjestelmässä (ja tuotannonaikaisessa testauksessa) tulee varmistaa, että savunhallintakanavien:

 • valmistukseen osallistuvien henkilöiden vastuut ja valtuudet on määritetty
 • valmistuksessa käytetyjen koneiden ja testilaitteiden toimivuus on varmistettu
 • valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja komponentit on tarkastettu
 • jäljitettävyys ja merkintä on hoidettu asiallisesti
 • valmistus tapahtuu hallituissa olosuhteissa
  • katsoa vinkkejä esimerkiksi ISO 9001:2008 luvusta 7.5.1
 • valmistuksessa havaittuja vaatimustenvastaisia tuotteita hallitaan kontrolloidusti
 • valmistukseen liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan kontrolloidusti
 • käsitelly, varastointi ja pakkaus tapahtuu asiallisesti.

Harmonisoitu standardi EN 12101-7 ottaa myös kantaa tuotannonaikaiseen jatkuvaan testaukseen. Käytännössä valmistajalle jää velvollisuus kehittää omat tuotetestauksen menettelyt jotka täyttävät standardin asettamat vaatimukset. Menetelmiä suunniteltaessa on tärkeä huomioida mm. seuraavia ongelmia:

 • kuinka alihankkijoita kontrolloidaan, joille on ulkoistettu em. taulukkojen alle kuuluvia tuotantovaiheita,
 • kuinka testit suoritetaan,
 • kuka saa suorittaa testejä,
 • kuinka varmistutaan testitulosten luotettavuudesta,
 • kuinka testit dokumentoidaan.

Lisäksi FPC-järjestelmässä tulee ottaa kantaa tuotekohtaisiin erityisvaatimuksiin, joita tarvitaan tuotteen ominaisuuksien varmistamiseksi. Käytännössä FPC-järjestelmän avulla varmistetaan, että savunhallintajärjestelmien mukana toimitettava suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä pitävät paikkansa.

Ilmoitetun laitoksen tehtävät

FPC-järjestelmä

CE-merkintä vaatii, että ilmoitettu laitos sertifioi FPC-järjestelmän. Sertifiointi tarkoittaa sitä, että ilmoitettu laitos tulee tuotantotiloihin varmistamaan, että FPC-järjestelmä täyttää kaikki harmonisoidun standardin EN 12101-7 vaatimukset. Tämän lisäksi ilmoitettu laitos tulee tekemään vuosittaisia tarkastuksia tuotantolaitokseen, jotta varmistutaan FPC-järjestelmän jatkuvasta toimivuudesta.

Toisin sanoen savunhallintakanavien CE-merkintä vaatii sertifioidun FPC-järjestelmän, jonka toimivuus varmistetaan vuosittain.

Tuotetyypin määrittäminen tuotetestauksessa

Standardin EN 12101-7 Taulukko ZA.1:ssa on esitetty kaikki oleelliset ominaisuudet, jotka voidaan ilmoittaa savunhallintakanavien CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa. Valmistajan tulee itse päättää näistä oleellisista ominaisuuksista kaikki ne, jotka halutaan ilmoittaa.

Sen jälkeen kun ominaisuudet on valittu, ilmoitettu laitos määrittää, eli testaa valitut ominaisuudet.

Aikaisempien suoritettujen testien hyödyntäminen

Seuraava teksti kuuluu kategoriaan ”suhtauduttava varauksella – saattaa muuttua”.

Tuotetestauksessa on joissain tapauksissa mahdollista hieman oikaista. Käytännössä tämä tapahtuu hyödyntämällä:

 • omia aikaisempia testituloksia ja/tai
 • raaka-aineiden ja komponenttien toimittajien suorittamia testejä.

Käytännössä näiden menetelmien mahdollisuus tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Yleisesti voidaan sanoa, että:

 • tuotetestaus on suoritettu standardin EN 12101-7 listaamien standardien mukaisesti
  • käytännössä EN12101-7 viittaa testeissä standardiin EN 1366-8, joten aikaisempien testien hyödyntäminen voi olla kyseenalaista.
 • tuotetestauksen on suorittanut ilmoitettu laitos (käytännössä joku isoista tuotetestauksen toimijoista)
 • testitulosten käyttöön saadaan kirjallinen lupa

Lisätietoja savunhallintakanavien CE-merkinnöistä